ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Back to homepage
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Λίστα επιβίωσης 4 ενήλικων ατόμων για 6 μήνες.

Εδώ είναι μια λίστα με τα απαραίτητα για την διαβίωση 4 ατόμων για 6 μήνες χωρίς να χρειαστείτε να ψωνίσετε το παραμικρό. Οι ποσότητες είναι καθαρά για θέμα επιβίωσης και